Počas kurzov sa stretnete s niekoľkými hereckými metódami a osobnosťami, ktoré ich vytvorili a sú s nimi spájané dodnes. Tu si môžete niečo málo prečítať o tom, čo Vás čáka a kto Vás akou metódou prevedie.

___

K. S. Stanislavskij

*17. 1. 1863, Moskva, Rusko

† 7. 8. 1938, Moskva, Rusko

Herecká metóda Stanislavského je alfou a omegou hereckých techník. Lektorsky Vás ňou v Akadémií Fénix prevedie Marek Lupták.

Stanislavský ako prvý teoreticky zhrnul a detailne opísal spôsob, ako skrz vlastné zážitky a spomienky možno napodobniť emócie potrebné pre autentické stvárnenie postavy na javisku. Pre herca je totiž najdôležitejšie poznať, ale predovšetkým ovládať svoje skutočné emócie a vedieť ich tak využívať v prospech svojej práce. Cieľom workshopu zameraného na metódu Stanislavského je naučiť účastníkov si emócie uvedomovať cez ich vonkajšie prejavy, tieto prejavy si zapamätať a v prípade potreby si cih dokázať vedome pripodobniť. Tento poznatok budú následne aplikovať v procese charakterotvorby.


___

Michail Čechov

*29. 8. 1891, Petrohrad, Rusko

† 30. 9. 1955, Beverly Hills, California, USA

Herecká metóda Michaila Čechova je nadstavbou metódy Stanislavského, ktorá sa neskôr vyvinula na samostatnú hereckú školu.  Lektorksky Vás ňou v Akadémií Fénix prevedie Vanda Alberty.


 V rámci tejto techniky sa herec naučí vizualizovať si postavu, stretnúť sa s ňou, spoznať ju, splynúť s ňou, ale nie sa s ňou stotožniť. Herec svojej postave iba prepožičiava telo a hlas, stvárňuje jej city, ale nepracuje s vlastnými spomienkami a emóciami s nimi spojenými. Emócie postavy sa navodzujú z vonku, prostredníctvom rôznych cvičení. Oprostenie herca od jeho vlastného ega tak vytvára možnosť lepšie formovať postavu a jej ego. Táto metóda na jednej strane chráni vlastnú psychiku herca a na druhej strane mu umožňuje vidieť svet aj seba samého očami svojej postavy, čo prispieva k rozvoju hercovej osobnosti. Cieľom workshopov zameraných na metódu Michaila Čechova je naučiť účastníkov vytvoriť si postavu a jej psychológiu na základe motívov jej konania a pracovať na jej autentickom stvárnení.


___


V. E. Mejerchoľd

*28. 1. 1974, Penza, Rusko

† 2. 2. 1940, Moskva, Rusko

Za základ hereckej metódy Mejerchoľda môžeme považovať prácu s hercovým telom a jeho pohybom na scéne. Lektorsky Vás ňou v Akadémií Fénix prevedie Lucia Steltenpohlová.Jerzy Grotowski

* 11. 8. 1933, Rzešov, Poľsko

† 14. 1. 1999, Pontedera, Taliansko

Za základ hereckej metódy Grotowského môžeme považovať prácu s hercovým telom a jeho pohybom na scéne. Lektorsky Vás ňou v Akadémií Fénix prevedie Lucia Steltenpohlová.


Táto metóda nadväzuje na hereckú metódu Stanislavského, ktorý vychádzal z psychologizácie postavy a zdôrazňoval dôležitosť vnútorného prežívania emócii a ich následný prejav smerom von k divákovi. Mejerchoľd a Grotowski však prichádzajú akoby z druhej strany – aj pohyb a držanie tela (spolu)vytvárajú postavu, jej emócie a psychológiu. Cieľom workshopu zameraného na túto metódu je dať účastníkovi priestor, kde môže slobodne tvoriť a skúšať rôzne druhy pohybu, aplikovať ich v priestore, samostatne aj v interakcii s ostatnými účastníkmi kurzu, a následne ich využiť pri vytváraní divadelnej inscenácie.